به صورت کلی فعالیت گروه مهندسی موج سازان در زمینه مدیریت دامنه و فضای هاست به شرح زیر میباشد:

خدمات دامنه

خدمات هاستینگ

طراحی وب سایت

خدمات سئو

 امنیت و پشتیبانی